Fricz Tamás

A „felülírt” demokrácia a XXI. században

Közép- és Kelet-Európa politikai rendszerei, illetve a globális elit és a nemzetállamok közötti törésvonal a 21. században

Előszó

Kedves Olvasóim!

E könyv megírására két szándék inspirált.
Egyfelől az, hogy az új, közép- és kelet-európai demokráciákról szülessen egy olyan újabb, összehasonlító politikatudományi munka, amely nem a nyugat-európai tudományos közegből kerül ki, hanem amelyet közép-európai kutató ír, közép-európai és magyar megközelítésből. Szülessen egy olyan elemzés, amely nem „kívülről” íródik meg, klasszikus nyugati szemléletmód és kiindulópontok szerint, hanem „belülről”: alapul véve – természetesen – a nyugati módszereket, ugyanakkor kiegészítve a régió „benszülöttjeinek” látásmódjával, érzékenységeivel, helyismeretével.
Másfelől, a közép- és kelet-európai tapasztalatokból kiindulva választ keresek arra a kérdésre, hogy vajon milyen kihívások érik a demokráciát, mint a modern kor leginkább elfogadott, globálisan mintává vált politikai rendszerét a 21. században. Vajon meg tud-e felelni ezeknek a kihívásoknak, s ez által hosszú távon megőrzi vonzerejét a világ államai számára, avagy működésképtelenné, erőtlenné válik, megszűnik kitüntetett jelentősége, s újra egy lesz a választható politikai berendezkedések közül, mint születésének időszakában? E kérdésre megítélésem szerint döntően a globális piac és a nemzetállamok közötti új törésvonal megjelenése, s annak alakulása adhatja meg a választ.
Szeretnék köszönetet mondok családomnak: feleségemnek, Katinak, illetve fiamnak, Tominak, akik támogattak és a könyv írása során türelmesen viselték hosszú külföldi távolléteimet.

Budapest, 2018. március 22.

Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezető
Módszertani alapvetés
Stabilitás-kritériumok – mitől és mennyire demokrácia?
A közép- és kelet-európai demokráciák stabilizálódásának elemei:  változatosság és kiegyensúlyozatlanság
Magyarország példája: egy különleges eset
Mik a demokratikus stabilitás kritériumai?
Nyugat- és Közép-Európa: organikus és „alkalmazott” demokráciák
A 21. század globális kíhívása: a „felülírt” demokrácia
Jegyzetek
Irodalomjegyzék