Magyar Politikatudományi Tanulmányok

Magyar Politikatudományi Tanulmányok
(MPT)
Független társadalomtudományi folyóirat
2023. 3. évfolyam 5–6. száma
CEPoliti Kiadó
2022

TARTALOM
Előszó: 7
TANULMÁNYOK
Josep M. Colomer: Az Európai Birodalom bizonytalan
jövője 9
Pokol Béla: A populizmus, mint a demokrácia dehonesztáló
elnevezése – avagy az eredeti demokrácia-felfogás
dehonesztálása 13
Fricz Tamás: A neoliberalizmus és demokrácia konfliktusa
a 21. században 29
Simon János: A magyar köztársasági elnökök népszerűsége
az elmúlt 30 évben (1990-2021) 45
Kossuth Borbála : A migráció, a bevándorlás és a menekültügy
szabályozása az EU-ban (2010-2020) 57
Cservák Csaba: A véleménynyilvánítás alapjogának speciális
megítélése a médiában és az újmédiában
Csernicskó István – Híres-László Kornélia – Máté Réka:
Kisebbségi nyelvek Ukrajnában 65
Lóránt Károly: Be nem váltott NATO-ígéretek Gorbacsovtól
az ukrajnai háborúig 91
VÁLASZTÁSOK
Koudela Pál: Szlovákiai parlamenti választások
(2023 szept. 30.) 109
Németh György: A lengyel választások
(2023 okt. 15.) 121
POLITIKUSI ÉLETUTAK
Nyakas Szilárd: Id. Antall József – A magyarságpolitikus 133
Máthé Áron – Horváth Angelus: Rátz Kálmán: Egy különös
életút tanulságai 147
KÖNYVEKRŐL
Szabó Tibor: Csurka István – Széljegyzetek egy politikusi
életútról szóló könyvhöz 171
Szász István Tas: Egy régen várt tanulmánykötet
Csurka Istvánról 177
Kivonatok és szerzők 215

Magyar Politikatudományi Tanulmányok
(MPT)
Független társadalomtudományi folyóirat
2023. 2. évfolyam 3–4. száma
CEPoliti Kiadó
2022

TARTALOM
Előszó    7
POLITOLÓGIA ÉS JOGTUDOMÁNY
Simon János: Mi a populizmus és mi nem az?
Szempontok a populizmus kutatásának újragondolásához    9
Pokol Béla: Az uniós jurisztokrácia hatalmi szerkezete    37
Fricz Tamás: Szuperállam vagy szuverén államok szövetsége?    65
Varga Csaba: Közép-Európa jogi hagyatékáról    77
Németh György: Az Egyesült Államok választási rendszeréről    
és a 2022. évi félidős választásról    101
Tóth I. János: A politika hatása a termékenységre
Magyarországon 1900-tól    117

BIZTONSÁGPOLITIKA
Csiki-Varga Tamás: A honvédelmi ágazat 2023-as rekord
költségvetése és a NATO-kötelezettségek teljesítése     136
Kemény János: Iszlamista és dzsihadista csoportok
tevékenysége német nyelvterületen: egy rövid áttekintés    154

KONFERENCIÁK
CPAC rendezvény Budapesten – 2023. május 3-4.     190
17. Mikszáth díjátadó – 2023. március 18.    191

KÖNYVEKRŐL
Nyakas Szilárd: Orwell könyve újragondolva     194
Szekér Nóra: Courage in Politics.     
szerk. Bódi Ferenc, Andrea Ragusa, Ralitsa Savova    202
Kivonatok és szerzők        209

Magyar Politikatudományi Tanulmányok
(MPT)
Független társadalomtudományi folyóirat
2022. 1. évfolyam 1–2. száma
CEPoliti Kiadó
2022

TARTALOM
Előszó 7
TANULMÁNYOK
POLITOLÓGIA ÉS JOG
Pokol Béla: Az európai jurisztokrácia globális exportja 9
Varga Csaba: A jogállamiságról – Viták közegében 29
Simon János: A neoliberális demokrácia útjai és tévútjai –
Evolúciós mesterfogások értelmezése a mai
társadalomtudományokban 45
Ignácz Lilla: A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátjai 77
Fricz Tamás: Mérlegen Áder János elnöki tevékenysége 95
VÁLASZTÁSOK ÉS IDEOLÓGIÁK
Szabó Tibor: Hogyan lehet választást nyerni vagy elveszíteni? –
A Gramsci-modell 105
Békés Márton: Centrális erőtér után nemzeti blokk 119
Németh György: Kire szavaztak 2022-ben akik 2018-ban
Jobbikra szavaztak? 133
Koudela Pál: A diaszpóradiplomácia globalizációs kontextusban 145
TEÓRIÁK ÉS GYAKORLAT
Nyakas Szilárd: Demokráciák, proxy háborúk, harmadik út –
Arisztotelész Politikáját újraolvasva 155
Pankucsi Márta: Bizalom és legitimáció Webertől Luhmannig
avagy a 2022-es választások értelmezése 169
KÖNYVEKRŐL
Tóth I. János: A Nyugat fáklyája kialudt. 30 éve szabadon
Közép-Európában 187
Cservák Csaba: Stumpf István: Alkotmányos hatalomgyakorlás
és alkotmányos identitás 197
Kivonat 205
A szerzőkről 211

A Magyar Politikatudományi Tanulmányok (MPT)
(Független társadalomtudományi folyóirat)
Alapítva 2022. nov. 10.

Megjelenik negyedévente


SZERKESZTŐSÉG
Simon János főszerkesztő,
Ignácz Lilla, Koudela Pál, Kovács Attila, Simon Bálint, Huszár Szabolcs

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Békés Márton, Fricz Tamás, Galló Béla, Gyurácz Ferenc, Horváth Ágnes, Máthé Áron, Nyári Gábor, Pokol Béla, Simon János,
Stumpf István, Szabó Máté, Szabó Tibor, Szilágyi Péter, Tóth I. János, Török Bernát, Varga Csaba, Zárug Péter Farkas

MPT
Szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Bojtár utca 5.
Felelős kiadó: dr. Simon János főszerkesztő
Tanulmányokat, recenziókat az alábbi címre várunk:
e-mail: janossimon11@gmail.com
Design, DTP: Simon Bálint
e-mail: simonbalint1@gmail.com

ISSN 2939-7138

CEPoliti Kiadó
Budapest,
2023