1956 Újragondolása

A MAGYAR ’56 NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE ÉS HATÁSA

TARTALOM

Matolcsy György Előszava a kötethez
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (1950)
Marengo Alessandro: Az 1956-os szabadságharc kronológiája

I. rész
A KOMMUNISTA BLOKK ORSZÁGAI
Juhász György: Tito Jugoszláviája és a magyar ’56
Lőrinczné dr. Bencze Edit: A magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956-ban
Lakatos Artúr: 1956 hatásai Erdélyben – A román megtorlások
Kiss Gy. Csaba: A magyar ’56 irodalmi emlékezete Közép-Európában
Tischler János: Varsó-Budapest, 1956 – A magyar forradalom és a lengyel október
kapcsolatai
Simon Attila: Az 1956-os forradalom és Szlovákia – A hatalom és az állampolgárok reakciója
a magyarországi eseményekre
Jozef Leikert: A szlovák írók 1956-ban és reakcióik a magyar eseményekre
Domonkos László: Pokolsziget az Adrián – Tito Goli Otok-i koncentrációs tábora
Kenessey Csaba: Egy szemtanú visszaemlékezése az 1956-os forradalomra
Szapáry György: 1956 adott nekem egy új lehetőséget

ELMÉLET KÉRDÉSEK
Simon János: Mi volt 56? Dicsőséges forradalom, szabadságharc, népfelkelés vagy
demokratikus átmenet?
Fricz Tamás: 1956 aktualitása ma
Varga Csaba: Az 1956-os forradalom etikai megítélése és a jog

NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK
Zachar Péter Krisztián: Ausztria 1956-ban vált felnőtté
Maria Dolores Ferrero Blanco: A szolidaritás arcai – A spanyolok és az amerikaiak
viszonya a Magyar Forradalomhoz
Gyuricza Sára Kata és Gyuricza Péter: Spanyolország és az 1956-os magyar forradalom
Andrea Carteny: A Magyar Forradalom visszhangja és hagyatéka Olaszországban
Tibor Szabó: Régi és új menekültek – A magyar ’56 és annak olasz interpretációi egykor és
most
Márai Sándor: Mennyből az Angyal (1956)
Avanti di Buda – A Lazio Futball Club indulója magyarul (1956-57)

Rezümék

A szerzők rövid életrajza