Magyar Politikatudományi Tanulmányok

Magyar Politikatudományi Tanulmányok
(MPT)
Független társadalomtudományi folyóirat
2022. 1. évfolyam 1–2. száma
CEPoliti Kiadó
2022

TARTALOM
Előszó 7
TANULMÁNYOK
POLITOLÓGIA ÉS JOG
Pokol Béla: Az európai jurisztokrácia globális exportja 9
Varga Csaba: A jogállamiságról – Viták közegében 29
Simon János: A neoliberális demokrácia útjai és tévútjai –
Evolúciós mesterfogások értelmezése a mai
társadalomtudományokban 45
Ignácz Lilla: A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátjai 77
Fricz Tamás: Mérlegen Áder János elnöki tevékenysége 95
VÁLASZTÁSOK ÉS IDEOLÓGIÁK
Szabó Tibor: Hogyan lehet választást nyerni vagy elveszíteni? –
A Gramsci-modell 105
Békés Márton: Centrális erőtér után nemzeti blokk 119
Németh György: Kire szavaztak 2022-ben akik 2018-ban
Jobbikra szavaztak? 133
Koudela Pál: A diaszpóradiplomácia globalizációs kontextusban 145
TEÓRIÁK ÉS GYAKORLAT
Nyakas Szilárd: Demokráciák, proxy háborúk, harmadik út –
Arisztotelész Politikáját újraolvasva 155
Pankucsi Márta: Bizalom és legitimáció Webertől Luhmannig
avagy a 2022-es választások értelmezése 169
KÖNYVEKRŐL
Tóth I. János: A Nyugat fáklyája kialudt. 30 éve szabadon
Közép-Európában 187
Cservák Csaba: Stumpf István: Alkotmányos hatalomgyakorlás
és alkotmányos identitás 197
Kivonat 205
A szerzőkről 211